Vedligeholdelsesplan

Hvorfor laver man vedligeholdelsesplan?

Vedligeholdelsesplaner i ejendomsbyggerier og foreninger er normalt meget undervurderet. Dog er der en god grund til at ældre ejendomme i f.eks. København i højere grad er begyndt at bruge professionelle vedligeholdelsesplaner. Overblik og økonomiske besparelser.

Hvordan laver man vedligeholdelsesplaner?

Når man har valgt et firma til udførelse af planen arrangeres en besigtigelse af ejendommen. Under denne gennemgås ejendommen, med repræsentant fra f.eks. bestyrelse af ejendommen. 
Det er forskelligt hvilke områder af ejendommen der gennemgås, men typisk vil man se tag, opgang, døre, vinduer, centralvarme, rør osv. 

Herefter opsættes en prioriteret liste over alle punkterne og hvornår de anbefales at tages hånd om. Man starter typisk med området i dårligste forfatning osv. 
På den måde kan man opdele alle opgaverne og danne et overblik over hvornår der skal tages aktion på de forskellige projekter. 
Områderne prioriteres bl.a. ud fra stand, pris på istandsættelse og den samlede effekt og besparelse den udbedring vil give. 

Hvad skal man tage højde for?

Man skal overveje, hvad planen skal bruges til og hvor omfattende det derfor skal være. I mange tilfælde er det ikke nødvendigt med en 80 siders rapport, som alligevel kun skal skimmes af en bestyrelse. 
Det handler blot om at der laves et overblik som bestyrelsen kronologisk kan følge og udbedret. Derfor kan en rapport i virkeligheden laves på blot 10-20 sider. Derved sparer man også tid og penge hos firmaet der skal lave planen. 

Indhent et tilbud